forex trading logo

Úvod
Súkromná Spojená škola EDUCO, Slanická osada, Námestovo
Vytlačiť E-mail
Napísal vb   

5. školské kolo Olympiády zdravej výživy

Dňa 8.3.2018 sa uskutočnilo 5. školské kolo Olympiády zdravej výživy v priestoroch Súkromnej Spojenej školy EDUCO na Slanickej osade. Zapojilo sa 22 žiakov z ktorých 4 boli vecne odmenení. Na 1. mieste sa umiestnila Emma Brieniková (3.C), 2.miesto prevzala Veronika Machyňáková (2.HA), 3.miesto- Dominika Šatanová (2.OB) a 4. miesto vyhrala Denisa Balciráková (2.F). Do 1.2.2018 prebiehali triedne kolá o najlepšiu prezentáciu na témy: 
  • 1. Choroby z nesprávneho stravovania 
  • 2. Zvykli sme si na „moderné“ múčniky?
  • 3. Kváskovanie–tradičný chlieb 
  • 4. Alternatívne spôsoby stravovania 
  • 5. Mäso rýb a ich hodnota vo výžive 
  • 6. Úpravy vody a ich vplyv na zdravie človeka 
Víťazi triednych kôl svoje práce prezentovali pred ostatnými žiakmi a pred porotu zloženou z učiteľov tejto školy. V záverečnej fáze prezentácie porota kládla otázky na overenie znalosti o zdravej výžive. Počas olympiády sme sa mohli dozvedieť veľa zaujímavosti. Víťazom blahoželáme a tešíme sa na ďalší ročník olympiády. Sandra Kristofčáková II.OB
 
Vytlačiť E-mail

 
Vytlačiť E-mail

Divadlo vzniklo preto, aby povedalo pravdu o živote

Dňa 06. 03. 2018 sa študenti 1.OB, 2. OB a 2. AB zúčastnili divadelného predstavenie v Žiline pod názvom MY SISTER SYRIA. Už názov predznamenáva, že divadlo bolo v anglickom jazyku a témou predstavenia bola komplikovaná situácia v Sýrii, kde proti sebe stoja vládne sily, rebeli a islamský štát. Hlavnou hrdinkou predstavenia bola Rachel, ktorá opustila Londýn a vybrala sa do Sýrie, krajiny zmietanej vojnou, aby zachránila občiansko-právnu aktivistku Razan, ktorá bola unesená. Rachel zažila mnoho dramatických situácií, v ktorých vystavila seba aj ostatných mnohým nebezpečenstvám. Kvôli autentickosti boli niektoré dialógy v arabskom jazyku.
Divadelná produkcia  si dala za úlohu nielen apelovať na divákov, ale aj informovať o situácii v krajine, ktorá je od nás vzdialená, ale musí čeliť vojnovému konfliktu. Okrem vojny bola náplňou divadelnej hry aj otázka imigrácie a terorizmu. Z divadla sme odchádzali plní emócií, ale aj s uvedomením si vďačnosti za to, že žijeme v mieri a nemusíme riešiť problémy súvisiace s vojnou.  

 
Vytlačiť E-mail

Aj krok späť je posun vpred

Dňa 16. februára  2018 sa konala praktická časť maturitnej skúšky študentiek piateho ročníka hotelovej akadémie v Hoteli Slanica. Úlohou týchto  maturantiek bolo preukázať svoje praktické zručnosti a gastronomické vedomosti, ktoré nadobudli počas päťročného štúdia. Tieto zručnosti predviedli  realizáciou  podujatia. Vybrali si tému s názvom: „Aj krok späť je posun vpred“, ktorá v nich vzbudila záujem posunúť gastronómiu o krok vpred, no súčasne spraviť aj krok späť a nezanevrieť tak na našu tradičnú kuchyňu. Spojením minulosti a súčasnosti tak vzniká niečo originálne, nové a výnimočné. Cieľom bolo oboznámiť vybraný segment o nových pojmoch a smeroch v gastronómii, ale aj  predviesť recepty  starších generácií v novom štýle. O príjemné spestrenie tohto podujatia sa pričinil aj pozvaný hosť, profesionálny šéfkuchár, Juraj Hruška. Svojimi ukážkami priblížil nové trendy v oblasti gastronómie. Okrem gastronomických ukážok, prednášok a organizačných schopností pripravili pre účastníkov podujatia aj coffe-break, ktorý bol zaujímavou kombináciou tradičných a novodobých jedál. Študentky 5. HA
 

 
 
Napísal vb   

Stredoškolská odborná činnosť na našej škole

Dňa 5.3.2018 sa v priestoroch Súkromnej Spojenej školy EDUCO na Slanickej osade uskutočnil už 40 roč. školského kola SOČ, do ktorého sa zapojilo 61 žiakov s 26.dvoj-ročnými prácami a ďalších 5 žiakov  s jednoročnými súťažnými prácami.4. z nich  postúpili  do okresého kola.
Študenti museli svoje práce prezentovať a ústne obhajovať pred hodnotiacou komisiou zloženou z pedagógov tejto školy. Stredoškolská odborná činnosť je spôsob, akým si študenti môžu zmerať svoje vedomosti, zručnosti a odborný prístup k rôznym problematikám. Podporuje tvorivosť, experimentovanie a bádanie, hodnotenie a sebahodnotenie zručností vo vzťahu k vlastnému pokroku.
Počas nej sa naši stredoškoláci predstavili vlastnými prácami, a to napríklad v zdravotníctve Hypochondria (P.Páterek),v  umeleckej tvorbe to boli maľby (V.Machyňáková, K.Kristofčáková) a kirigami (Z.Žemličková).
Víťazom gratulujeme a držíme palce v okresom kole!

 

 
Vytlačiť E-mail

POZOR! STARONOVÝ ODBOR! UŽ OD SEPTEMBRA 2018!

Obchodný pracovník 6442 K

Dĺžka prípravy v tomto odbore je štyri roky. Odbor je vhodný pre chlapcov a dievčatá, ktorí úspešne absolvovali základnú školu. Štúdium je ukončené maturitnou skúškou. Absolvent získa úplné stredné odborné vzdelanie, t.j získa maturitné vysvedčenie a výučný list.

Viac na linku

 
Vytlačiť E-mail