forex trading logo

Úvod
Spojená škola, Slanická osada, Námestovo
Činnosť tried počas maturitných skúšok

Oznam pre študentov:
Od 1.júna 2015 sa učí podľa rozvrhu - 2. týždeň.

MATURANTI
Odovzdávanie maturitných vysvedčení o  9:00 hod. v učebni č. 13.
Nezabudnite priniesť neodovzdané učebnice príp. peniaze.


Klikni na:
Činnosť tried počas maturitných skúšok (pdf formát)

 
Vytlačiť
Prijímacie konanie pre šk. rok 2015/2016

Výsledky prijímacich skúšok: Výsledky.pdf

Zápis prijatých uchádzačov sa uskutoční dňa 22. mája 2015 v čase od 07:00 hod. do 15:00 hod. na sekretariáte školy.

Kritériá prijatia pre študijný odbor: 6323 K hotelová akadémia – 30 žiakov tu: format pdf

Učebný plán pre hotelovú akadémiu si môžete pozrieť tu: formát pdf

 
Svadby, oslavy, či výročia našich druhákov nič neodrovná :)


Čítajte viac...
 

Štátne skúšky z kancelárskeho písania na počítači a hospodárskej korešpondencie
7. mája 2015 sa na našej škole uskutočnili štátne skúšky z kancelárskeho písania na počítači a hospodárskej korešpondencie pod záštitou Ekonomickej univerzity v Bratislave, Národohospodárskej fakulty, Katedry pedagogiky.Examinátorkou bola Mgr. Marta Bennárová. Štátnej skúšky sa zúčastnilo 12 študentov z našej školy a z okolitých stredných odborných škôl. Štátne skúšky prebehli v priaznivej atmosfére a dúfame, že všetci zúčastnení urobili štátnu skúšku na výbornú. Výsledky štátnych skúšok budú známe v  mesiaci jún 2015.

 
Vytlačiť E-mail

Čítajte viac...
 
Vytlačiť E-mail
A boli sme v Budapešti...či iba v Pešti? či v Buda?
...a bolo nám dobre!

 
Mladý barista 2015

Dňa 9. 4. 2015 sa žiačky 4. ročníka hotelovej akadémie Lucia Košútová a Michaela Kotúľová, zúčastnili súťaže Mladý barista, na Súkromnej strednej odbornej  škole EDUCO.  Súťaže sa zúčastnilo 15 talentovaných  mladých baristov, ktorí boli vyrovnaní, avšak zvíťaziť mohol len jeden.  
„Táto súťaž nám pomohla získať nové skúsenosti, dozvedeli sme sa množstvo zaujímavých noviniek zo sveta kávy.  Osobne sme mali možnosť komunikovať s porotou a publikom počas súťažného vystúpenia, čo nie je až tak jednoduché. Aj keď sa nám nepodarilo umiestniť na popredných priečkach všetko berieme pozitívne a sme vďačné, za túto skúsenosť, ktorá nás posunie vpred.                                                                          Michaela Kotúľová  4.HA

 
,,Vzdelávanie – krok k lepšej budúcnosti“

10. apríla 2015  sa v hoteli Altis konala konferencia s názvom Vzdelávanie - krok k lepšej budúcnosti ako jeden z posledných výstupov projektu Úspešný absolvent, vzdelaný pedagóg, inovované vzdelávanie = moderná škola budúcnosti financovaného z ESF. 

Cieľom konferencie bola konfrontácia realizovaných výstupov projektu s praxou. Odbornú verejnosť zastupovali:
Ľubomír Motyčka, novinár
Ing. Peter Šinál, riaditeľ LKT Trstená
Ing. Václav Romaňák, prevádzkár Meander parku v Oraviciach
Ing. Darina Tomajková, súkromná podnikateľka v cestovnom ruchu
Mgr. Marián Glovaťák, súkromný podnikateľ
Milan Jurky, súkromný podnikateľ
Andrej Glonek, barista.


Viac o konferencii sa dozviete v správe  a vo fotoreportáži.

Správa z konferencie
         Priebeh konferencie - fotoreportáž
 
Mladý somelier 2015

Študenti Hotelovej akadémie Beáta Paľová z 2. HA a Tomáš Skurčák z 1. HA sa v dňoch  30. -31.3. 2015 zúčastnili na súťaže Mladý somelier, ktorá sa uskutočnila v priestoroch Hotelovej akadémie Ľudovíta Wintera v Piešťanoch. Súťaž pozostávala z troch disciplín. Prvou disciplínou bol test o víne, druhou bola degustácia vína, kde súťažiaci obdržali päť vzoriek bieleho a tri vzorky červeného vína ku ktorému mali priradiť o akú odrodu sa jedná.  Treťou disciplínou bol servis bieleho a červeného vína pred zrakom hosťa. Súťažiaci si z obálky vylosovali náhodné jedlo, ku ktorému mali priradiť správne víno a následne predviesť jeho servis.                        Tomáš Skurčák 1.HA

 
Vytlačiť E-mail
MACHERI Z PRVEJ HÁ...SPOZNÁVATE ICH?
A takto sa nám darí na praxi...a takáto dobrá nálada tu vládne! A takto my fandíme! Máte chuť? Nič nezostalo :)
 

Vitajte v našom regióne


Dňa 16.apríla 2015 sme sa zúčastnili celoslovenskej súťaže Vitajte v našom regióne. Súťaž sa konala v OC Mirage v Žiline v rámci predmetu Podnikanie v cestovnom ruchu, Junior Achievement Slovensko. Našou úlohou bolo kreatívne, zaujímavo a súčasne odborne prezentovať Oravu. Návštevníci mohli pri našom stánku okúsiť pravú atmosféru kasína ako vo Vegas. V konkurencii 30 súťažných tímov sme vynikali stánkom ladeným do červena a bohatou výzdobou. Všetci súťažiaci sa obohatili o informácie o regiónoch Slovenska a zlepšili svoje komunikačné a   prezentačné kompetencie. Na budúci rok pôjdeme určite znova. 

                                                                                          Iveta 2.HA

 
Vytlačiť E-mail

49. ročník celoštátnej súťaže
žiakov stredných škôl v spracovaní informácií na počítači

sa konala 10. a 11. marca 2015 na našej škole!

Súťaž je výnimočným nástrojom na zvyšovanie kvality a atraktívnosti odborného vzdelávania. Jej poslaním je prispievať k vyhľadávaniu talentovaných a nadaných žiakov  stredných škôl, rozvíjať tvorivé odborno-prakické schopnosti žiakov, upevňovať ich vedomosti, zručnosti anávyky a vytvárať u nich trvalý vzťah k rozvíjaniu ich počítačovej gramotnosti pri využívaní moderných technológií na spracúvanie informácií, upevňovať záujem žiakov o sebavzdelávanie a prispievať k rozvoju ich tvorivého myslenia, prispievať k účelnému a efektívnemu využívaniu voľného času, umožňovať učiteľom SŠ spätne využívať poznatky získané na súťažiach na skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu na školách a vytvárať podmienky k dalšej úspešnej reprezentácií Slovenska na majstrovstvách sveta.

celý článok - klikni
 

Projekt COMENIUS pokračuje v Anglicku

V dňoch od 2.februára do 6.februára 2015 sa konala jedna z najobľúbenejších projektových aktivít – projektové stretnutie partnerských škôl.  Toto, v poradí tretie stretnutie,  sa konalo v anglickej škole, ktorá sídli v Stockton on Tees.

Obsahom stretnutia boli aktivity vyplývajúce z názvu spoločného projektu: Od regionálnych špecifík k európskej integrácii. To znamená, že všetky zapojené školy  prezentovali špecifiká svojho regiónu – turistické atrakcie, gastronomické špeciality, typické produkty . Domáca škola nám zároveň zabezpečila exkurzie do regionálnych firiem – Pivovaru Black Sheep, predajne miestnych bioproduktov a predstavila turistické zaujímavosti regiónu: mestečko Whitby preslávené povesťou o Drakulovi, historické mesto York a mestečká, ktorými viedla trasa pretekov Tour de France.  pozri fotoprezentáciu
Pozrite si aj videá:
https://www.youtube.com/watch?v=iT1YUZzPii4
http://padlet.com/davidfrenchteam/vhex31cp5fz

Čítajte viac...
 

BARMAN 3. TISÍCROČIA

Začiatkom tohoto roka sa uskutočnil  projekt Komprax s názvom Barman 3. tisícročia. Projekt bol organizovaný pre žiakov Základnej školy sv. Gorazda. Cieľom projektu bolo oboznámiť žiakov s barmanským remeslom. Žiačky 4.HA triedy Michaela Kotúľová a Lucia Košútová odprezentovali barmanské pomôcky a neskôr predstavili žiakom techniku miešania nápojov. Šiesti žiaci si aj zasúťažili - museli vymiešať nápoj podľa predpísaných receptúr. Najlepší traja získali aj vecné odmeny. Akcia bol sprevádzaná dobrou náladou. Pán profesor Kuráň spolu zo žiakmi nám pripravili chutné občerstvenie. Žiaci vypĺňali aj dotazník, z ktorého bolo jasné, že barmanské remeslo je pre nich zaujímavé.

       Mária Laššáková II.OA
 
 

Cudzinecké kuchyne apropó Nie, my iba nejeme, my sa jedením vzdelávame 

Ahojte,

my sme chlapci z 2. HA, Paľo, Dávid a Majo. Radi by sme vám porozprávali o našich projektoch, ktoré sme zrealizovali na našej škole v mesiacoch december až január. Naše projekty boli zamerané na cudzinecké kuchyne, realizovali sa v rámci projektu KOMPRAX a financované boli z EÚ. Dňa 16. decembra 2014 sa uskutočnila prvá kuchyňa – ruská, ktorú mal na starosti Pavol Zeman. Druhá kuchyňa bola 13. januára 2015 pod názvom nemecká kuchyňa a viedol  ju Dávid Škvarek. Ako poslednú sme zrealizovali anglickú kuchyňu, záštitu nad ňou mal Marián Brontvaj!
 

Cieľom našich aktivít bolo zdokonaliť sa v našom odbore, overiť si teoretické vedomosti a praktické zručnosti v praxi – v styku s hosťom, rozšíriť si slovnú zásobu v cudzích jazykoch. Naše motto znelo: „Kultúra ide cez žalúdok“, preto si naši hostia  mohli pochutnať na potravinách a jedlách z nich, ktoré sú pre dané tri krajiny typické.
 

Na umocnenie atmosféry boli stoly vhodne prestreté vo farbách Ruska, Nemecka a Anglicka, servírovanie jednotlivých chodov jedálneho lístka  bolo v cudzích jazykoch, v jazykoch jednotlivých krajín bola pripravená aj krátka prezentácia a výstavka tradičných suvenírov.

Pozvaní hostia nešetrili slovami chvály, preto sa musíme poďakovať všetkým, ktorí nám pomohli – učiteľom, majstrom odborného výcviku, spolužiakom. Veríme, že dobrou odmenou za ich ochotu a pomoc bolo chutné jedlo a príjemné chvíle strávené v priateľskej atmosfére.

 

Učme sa od starších
Žiaci 1. HA a 1. OA sa zúčastnili malého projektu v rámci aktivity Komprax s názvom Učme sa od starších.
Učili sa miešať nápoje, spoznali barmanský inventár, skladanie obrúskov. Starší žiaci pripravili ukážku
prestierania vianočnej tabule. Povzbudiť nás prišli aj pani riaditeľka a pani zástupkyňa. Týmto sa im chcem
ešte raz poďakovať za ich účasť. 

Ďakujem aj triednej učiteľke, majstrom a žiakom 5.HA  a  4.HA za ochotu ukázať svoje zručnosti
a za trpezlivosť pri ich odovzdávaní mladším prváčikom. Workshopy v rámci Kompraxu vyšli podľa mojich
očakávaní. Nikdy som si nemyslel, že som schopný zorganizovať toľkých ľudí. Hoci ja osobne som toho veľa
nespravil, našiel som si ľudí, ktorí to urobili za mňa.

                                                                                                                         Tomáš Skurčák I.HA

 
« ZačiatokPredošlý12NasledujúcaKoniec »

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL