forex trading logo

Úvod
Spojená škola, Slanická osada, Námestovo

Vitajte v školskom roku 2015/2016


Školský rok 2015/16 sa práve začína. Vitajte na stránke Spojenej školy. Školy, ktorá  minulom školskom roku dosiahla vynikajúce výsledky nielen v rámci regiónu, kraja, ale aj na úrovni  republiky.
V hodnotení škôl podľa úspešnosti v EČ MS v maturitných predmetoch – slovenský jazyk a literatúra a cudzie jazyky – sme získali v rámci Žilinského samosprávneho kraja  krásne 1. miesto a v rámci celého Slovenska sme sa umiestnili na peknom 4. mieste. Takmer všetci absolventi našich škôl úspešne pokračujú v štúdiu na vysokých školách.
Milí prváci, sme radi, že ste si vybrali Spojenú školu ako odrazový mostík pre svoju budúcnosť.

Riaditeľstvo Spojenej školy oznamuje svojim žiakom a ich rodičom:
  • Slávnostné otvorenie školského roku 2015/2016 sa uskutoční 2. septembra 2015  o 8,00 hod. na terase školy. V prípade nepriaznivého počasia sa otvorenie školského roku uskutoční v triedach.
  • Stretnutie rodičov žiakov prvého ročníka HA sa uskutoční po slávnostnom otvorení šk. roku v jedálni HA v školskom internáte.
  • Žiaci 1. HA triedy si musia do začiatku školského roku vybaviť zdravotný preukaz.

 
,,Vzdelávanie – krok k lepšej budúcnosti“

10. apríla 2015  sa v hoteli Altis konala konferencia s názvom Vzdelávanie - krok k lepšej budúcnosti ako jeden z posledných výstupov projektu Úspešný absolvent, vzdelaný pedagóg, inovované vzdelávanie = moderná škola budúcnosti financovaného z ESF. 

Cieľom konferencie bola konfrontácia realizovaných výstupov projektu s praxou. Odbornú verejnosť zastupovali:
Ľubomír Motyčka, novinár
Ing. Peter Šinál, riaditeľ LKT Trstená
Ing. Václav Romaňák, prevádzkár Meander parku v Oraviciach
Ing. Darina Tomajková, súkromná podnikateľka v cestovnom ruchu
Mgr. Marián Glovaťák, súkromný podnikateľ
Milan Jurky, súkromný podnikateľ
Andrej Glonek, barista.


Viac o konferencii sa dozviete v správe  a vo fotoreportáži.

Správa z konferencie
         Priebeh konferencie - fotoreportáž
 
Vytlačiť E-mail

Čítajte viac...
 
Mladý barista 2015

Dňa 9. 4. 2015 sa žiačky 4. ročníka hotelovej akadémie Lucia Košútová a Michaela Kotúľová, zúčastnili súťaže Mladý barista, na Súkromnej strednej odbornej  škole EDUCO.  Súťaže sa zúčastnilo 15 talentovaných  mladých baristov, ktorí boli vyrovnaní, avšak zvíťaziť mohol len jeden.  
„Táto súťaž nám pomohla získať nové skúsenosti, dozvedeli sme sa množstvo zaujímavých noviniek zo sveta kávy.  Osobne sme mali možnosť komunikovať s porotou a publikom počas súťažného vystúpenia, čo nie je až tak jednoduché. Aj keď sa nám nepodarilo umiestniť na popredných priečkach všetko berieme pozitívne a sme vďačné, za túto skúsenosť, ktorá nás posunie vpred.                                                                          Michaela Kotúľová  4.HA

 

Projekt COMENIUS pokračuje v Anglicku

V dňoch od 2.februára do 6.februára 2015 sa konala jedna z najobľúbenejších projektových aktivít – projektové stretnutie partnerských škôl.  Toto, v poradí tretie stretnutie,  sa konalo v anglickej škole, ktorá sídli v Stockton on Tees.

Obsahom stretnutia boli aktivity vyplývajúce z názvu spoločného projektu: Od regionálnych špecifík k európskej integrácii. To znamená, že všetky zapojené školy  prezentovali špecifiká svojho regiónu – turistické atrakcie, gastronomické špeciality, typické produkty . Domáca škola nám zároveň zabezpečila exkurzie do regionálnych firiem – Pivovaru Black Sheep, predajne miestnych bioproduktov a predstavila turistické zaujímavosti regiónu: mestečko Whitby preslávené povesťou o Drakulovi, historické mesto York a mestečká, ktorými viedla trasa pretekov Tour de France.  pozri fotoprezentáciu
Pozrite si aj videá:
https://www.youtube.com/watch?v=iT1YUZzPii4
http://padlet.com/davidfrenchteam/vhex31cp5fz

Čítajte viac...
 

Cudzinecké kuchyne apropó Nie, my iba nejeme, my sa jedením vzdelávame 

Ahojte,

my sme chlapci z 2. HA, Paľo, Dávid a Majo. Radi by sme vám porozprávali o našich projektoch, ktoré sme zrealizovali na našej škole v mesiacoch december až január. Naše projekty boli zamerané na cudzinecké kuchyne, realizovali sa v rámci projektu KOMPRAX a financované boli z EÚ. Dňa 16. decembra 2014 sa uskutočnila prvá kuchyňa – ruská, ktorú mal na starosti Pavol Zeman. Druhá kuchyňa bola 13. januára 2015 pod názvom nemecká kuchyňa a viedol  ju Dávid Škvarek. Ako poslednú sme zrealizovali anglickú kuchyňu, záštitu nad ňou mal Marián Brontvaj!
 

Cieľom našich aktivít bolo zdokonaliť sa v našom odbore, overiť si teoretické vedomosti a praktické zručnosti v praxi – v styku s hosťom, rozšíriť si slovnú zásobu v cudzích jazykoch. Naše motto znelo: „Kultúra ide cez žalúdok“, preto si naši hostia  mohli pochutnať na potravinách a jedlách z nich, ktoré sú pre dané tri krajiny typické.
 

Na umocnenie atmosféry boli stoly vhodne prestreté vo farbách Ruska, Nemecka a Anglicka, servírovanie jednotlivých chodov jedálneho lístka  bolo v cudzích jazykoch, v jazykoch jednotlivých krajín bola pripravená aj krátka prezentácia a výstavka tradičných suvenírov.

Pozvaní hostia nešetrili slovami chvály, preto sa musíme poďakovať všetkým, ktorí nám pomohli – učiteľom, majstrom odborného výcviku, spolužiakom. Veríme, že dobrou odmenou za ich ochotu a pomoc bolo chutné jedlo a príjemné chvíle strávené v priateľskej atmosfére.

 

 
Vytlačiť
Pondelok, 07 Apríl 2014 09:54

CESTOVANIE AKO VZDELÁVANIE

Záver mesiaca marec, kedy si pripomíname Deň učiteľov, je pre pedagógov príležitosťou pripomenúť si nadčasové zásady učiteľa národov – J. A. Komenského, ktoré pomôžu aj súčasným učiteľom napĺňať svoje poslanie pri výchove a vzdelávaní mladej generácie tak, aby zo školských lavíc vychádzali ľudia čo najlepšie pripravení uplatniť sa na trhu práce, ochotní sa celoživotne vzdelávať, tolerantní, rozhľadení a otvorení novým podnetom. (pozri fotogalériu)


Čítajte viac...
 
Vytlačiť E-mail

Latku sme položili vysoko!

Učitelia i žiaci Spojenej školy Slanická osada, Námestovo s potešením prijali rozhodnutie Národnej agentúry programu celoživotného vzdelávania, ktorá schválila účasť v projekte GASTURCOM v rámci programu COMENIUS Školské partnerstvá.
Cieľom projektu je medzinárodná spolupráca partnerských škôl z Anglicka, Nemecka a  Francúzska v oblasti gastronómie, cestovného ruchu a obchodu. Atraktívnou a veľmi obohacujúcou projektovou aktivitou sú medzinárodné mobility.Prvé stretnutie v rámci tohto projektu sa konalo v dňoch 11. 03. – 15. 03. 2014 práve na Spojenej škole. Zúčastnilo sa ho 31 zahraničných účastníkov a 24 slovenských žiakov a učiteľov.

 

Jednotlivé dni projektového stretnutia boli vyplnené pestrým a bohatým programom, obsahom ktorého boli zoznamovacie aktivity, prezentácie zúčastnených krajín a škôl, prezentácie národných produktov.Veľkému záujmu sa tešili workshopy, v rámci ktorých sa žiaci partnerských škôl zapojili do prípravy slovenských gastronomických špecialít – bryndzových halušiek, strapačiek, pirohov. Vyskúšali si aj výrobu syrových korbáčikov, zdobenie medovníkov, výrobu čokoládových praliniek, marcipánových ozdôb. Každý si mohol vyrobiť drevený suvenír pomocou servítkovej techniky.Pozitívny zážitok zo Slovenska umocnila návšteva jedinečného mesta zapísaného do zoznamu UNESCO – Banskej Štiavnice a banského múzea.Organizačné zabezpečenie medzinárodného projektového stretnutia si vyžiadalo od vedenia školy a projektového tímu učiteľov i žiakov veľa úsilia, kreatívnych nápadov, spolupráce s miestnymi podnikateľmi. Avšak nebolo to úsilie zbytočné – práve naopak – prinieslo veľa nových skúseností. Jeho výsledkom bolo využitie komunikačných, organizačných, prezentačných a podnikateľských kompetencií. Neoceniteľným prínosom bolo vzájomné poznávanie kultúr zapojených krajín, výmena informácii o jednotlivých regiónoch, školských systémoch – a to v anglickom jazyku.Učitelia všetkých partnerských škôl sa zhodli na tom, že takéto stretnutia majú motivačný efekt pre štúdium cudzieho jazyka, rozvíjanie odborných kompetencií žiakov i učiteľov.Spojená škola, Slanická osada, Námestovo sa môže tešiť z pozitívnych slov - super, formidable, excellent, schön, ... ktorými hostia hodnotili celý priebeh stretnutia, profesionalitu tímu, jazykové a organizačné zručnosti žiakov a celý pripravený program.V septembri nás čaká medzinárodné stretnutie v Nemecku, potom v Anglicku a vo Francúzsku. Veríme, že prídeme s množstvom zážitkov a chuťou objavovať tajomstvá iných kultúr.

 
PDF Vytlačiť
Piatok, 01 November 2013 18:58


SLOVINSKO - zahraničná odborná exkurzia

Projekt ÚSPEŠNÝ ABSOLVENT, VZDELANÝ PEDAGÓG, INOVOVANÉ VZDELÁVANIE =
MODERNÁ ŠKOLA BUDÚCNOSTI, ktorý je spolufinancovaný z ESF v rámci opatrenia
Premena tradičnej školy na modernú, pokračovala ďalšou aktivitou –
zahraničnou odbornou exkurziou.

Cieľom exkurzie bola krajina, ktorú si vo svete všeobecne mýlia so Slovenskom - SLOVINSKO.
Domáci o nej hovoria, že je taká krásna, že je ťažké vybrať miesto, ktoré treba vidieť skôr.
Je to krajina vysokých hôr a hlbokých lesov, krasových jaskýň, termálnych prameňov, jazier,
najstarších viníc na svete, najlepších vín a zároveň je to prímorská krajina.

Cieľom exkurzie bolo sledovať a hodnotiť predpoklady cestovného ruchu, porovnať úroveň
cestovného ruchu so Slovenskom, oboznámiť sa s fungovaním podnikov cestovného ruchu, hotelov,
zdokonaliť sa v komunikácii v cudzom jazyku, hľadať ďalšie podobnosti medzi Slovinskom a
Slovenskom.

Exkurzia sa konala v dňoch 14. 10. 2013 až 18.10.2013, zúčastnilo sa jej 32 študentov a 
8 učiteľov Spojenej školy. Čo sme videli, vyskúšali a zažili? Program bol bohatý:

1. deň   - návšteva vínnej pivnice spojená s ochutnávkou vína,

             - prehliadka alpského strediska Bled na severe Slovinska,

2. deň   - exkurzia do Grandhotela Bernardín v Portoroži a hotela Piran,

             - prehliadka prímorských stredísk: Izola, Piran, Portorož,

3. deň   - cesta do Chorvátska, prehliadka amfiteátra v Pule a návšteva pláže,

4. deň   - stretnutie s pracovníkmi Strednej hotelovej školy v Izole - výmena skúseností,

             - prehliadka jednej z najkrajších jaskýň v Európe – Postojna,

             - návšteva žrebčína  - chov lipicanov,

             - cesta do Talianska – okrem iného aj prehliadka prístavu Trest,

 

5. deň   - návšteva hlavného mesta Ľubľana – prehliadka historického centra, tržnice s typickými
slovinskými výrobkami.

A čo môžeme ešte dodať? Len veľké ĎAKUJEME za takúto atraktívnu a modernú formu nadobudnutia
nových poznatkov a skúseností a do skorého videnia SLOVINSKO.

 

 
Vytlačiť E-mail


Novinky zo školy...

  • Na škole sa začal od 08. januára 2013 implementovať projekt v rámci OP Vzdelávanie. Viac v sekcii PROJEKTY!
  • jesenné prázdniny 29. - 30. október 2015, začiatok vyučovania 2. november 2015
  • vianočné prázdniny 23. december až 7. január, začiatok vyučovania 8. január 2016
  • polročné prázdniny 1. februára 2016
  • jarné prázdniny 29. ferbruár - 4 marec, začiatok vyučovania 7. marec 2016
Termíny, ktoré budú zaujímať hlavne maturantov:

Riadny termín externej časti maturitnej skúšky a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky bude:

·         

 

Interná časť maturitnej skúšky bude:

 

·         doplníme 2016 – praktická časť maturitnej skúšky,

 

·        doplníme  2016 – ústna forma internej časti maturitnej skúšky (ÚFIČ)

 doplníme súvislé voľno na prípravu na ÚFIČ MS ( akademický týždeň)